DE
 
 

Bearbeitung läuft, bitte haben Sie etwas Geduld

e-Shop

Verbindung

Nadelhülse, offene Enden

Erweiterte Filter
  1. mm
  2. mm

Referenz Marke Abmessungen

(mm)
Tragzahlen

(kN)
Geschwindigkeiten

(U/min)
Masse

(kg)
    Fw D C C1 C2 dynamisch
Cr
statisch
Cor
Öl Schmierfett  

7E-8Q-HK3016

NTN 30 37 16 18,1 30 8.000 5.500 0,03

7E-HMK1725CT

NTN 17 24 25 19,3 26,7 14.000 9.500 0,03

7E-HMK2215

NTN 22 29 15 13,4 18,5 11.000 7.500 0,02

7E-HMK2616

NTN 26 34 16 17,1 23,4 9.000 6.000 0,03

7E-HMK2620CT

NTN 26 34 20 21 30,5 9.000 6.000 0,04

DCL2816

NTN 44,45 53,98 25,4 40,5 72 5.500 3.700 0,1

DCL44T2

NTN 6,35 11,11 6,35 2,16 1,67 38.000 25.000 0,0022

DCL55

NTN 7,94 12,7 7,94 2,94 2,61 30.000 20.000 0,0032

HK0609FM

NTN 6 10 9 2,92 2,59 37.000 25.000 0,0022

HK0709FM

NTN 7 11 9 3,15 2,93 34.000 23.000 0,0025

HK0810FM

NTN 8 12 10 3,85 3,95 30.000 20.000 0,0032

HK0910FM

NTN 9 13 10 4,3 4,65 27.000 18.000 0,0035

HK1010FM

NTN 10 14 10 4,5 5,1 24.000 16.000 0,0038

HK1012F

NTN 10 14 12 5,65 6,8 24.000 16.000 0,0045

HK1015F

NTN 10 14 15 7,25 9,4 24.000 16.000 0,0056

HK1210FM

NTN 12 16 10 5,05 6,25 20.000 13.000 0,0046

HK1512FM

NTN 15 21 12 7,5 9,1 16.000 11.000 0,01

HK1612FM

NTN 16 22 12 7,75 9,7 15.000 10.000 0,01

HK1616F

NTN 16 22 16 11,1 15,3 15.000 10.000 0,02

HK1816F

NTN 18 24 16 11,8 17,3 13.000 8.500 0,02

HK2012FM

NTN 20 26 12 8,75 12,1 12.000 8.000 0,01

HK2212FM

NTN 22 28 12 9,2 13,4 11.000 7.500 0,01

HK2220F

NTN 22 28 20 16,8 28,8 11.000 7.500 0,03

HK3020F

NTN 30 37 20 22,3 39,5 8.000 5.500 0,04

HMK0810C

NTN 8 15 10 4,2 3,3 30.000 20.000 0,0067