Soportes en dos partes

Soportes en fundición gris o dúctil para diferentes tipos de montaje, fijos o libres.