Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska
P = X.Fr + Y.Fa

ePojedyncze łożysko lub w układzie DT

W układzie DB lub DF

Fa / Fr ≤ e

Fa / Fr > e   

Fa / Fr ≤ e

Fa / Fr > e   

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

30°

0.8

1

0

0.9

0.76

1

0.78

0.63

1.24

40°

1.14

0.35

0.57

0.55

0.57

0.93

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska
Po = Xo.Fr + Yo.Fa


a


Pojedyncze łożysko lub w układzie DT

W układzie DB lub DF

X0

Y0

X0

Y0

30°

0.5

0.33


1


0.66

40°

0.26

0.52

W przypadku pojedynczego łożyska lub w układzie DT :
Jeżeli Po <Fr, należy rozważyć Po = Fr