Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska
   P = Fr

   Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska

   Po = Fr