Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska
P = X.Fr + Y.Fa

null


e


Fa / Fr ≤ e

Fa / Fr > e

X

Y

X

Y

0.172

0.191

00.56


2.3

0.345

0.22

1.99

0.689

0.26

1.71

1.03

0.28

1.55

1.38

0.3

1.45

2.07

0.34

1.31

3.45

0.38

1.15

5.17

0.42

1.04

6.89

0.44

1

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska
Po = Xo.Fr + Yo.Fa

X0

Y0

0.6

0.5

W przypadku pojedynczego łożyska lub w układzie DT :
Jeżeli Po <Fr, należy rozważyć Po = Fr