Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska
P = X.Fr + Y.Fa

Serie


e

Pojedyncze łożysko lub w układzie DT

W układzie DB lub DF

Fa / Fr ≤ e

Fa / Fr > e

Fa / Fr ≤ e

Fa / Fr > e


70 (NTN & SNR)

72 (NTN & SNR)

78 (NTN)

79 (NTN)

719 (SNR)

X

Y

X

Y

X

Y

X

Y

15°

0.178

0.38

1

0

0.44

1.47

1

1.65

0.72

2.39

0.357

0.4

1.4

1.57

2.28

0.714

0.43

1.3

1.46

2.11

1.07

0.46

1.23

1.38

2

1.43

0.47

1.19

1.34

1.93

2.14

0.5

1.12

1.26

1.82

3.57

0.55

1.02

1.14

1.66

5.35

0.56


1.12

1.63

7.14

0.56

1

1.12

1.63

25°0.68

0.41

0.87

0.92

0.67

1.41

30°

0.8

0.39

0.76

0.78

0.63

1.24

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska
Po = Xo.Fr + Yo.Fa

Serie
Pojedyncze łożysko lub w układzie DT

W układzie DB lub DF

70 (NTN & SNR)

72 (NTN & SNR)

78 (NTN)

79 (NTN)

719 (SNR)

X0

Y0

X0

Y0

15°

0.5

0.46

1

0.92

25°

0.38

0.76

30°

0.33

0.66

W przypadku pojedynczego łożyska lub w układzie DT :
Jeżeli Po <Fr, należy rozważyć Po = Fr