Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska
P = X.Fr + Y.Fa

Fa / Fr ≤ e

Fa / Fr > e

X

Y

X

Y

1

Y1

0.67

Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska
Po = Xo.Fr + Yo.Fa

X0

Y0

1

Y0

Wartości e, Y1, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.