Równoważne promieniowe obciążenie dynamiczne łożyska
P = X.Fr + Y.Fa

Fa / Fr ≤ e

Fa / Fr > e

X

Y

X

Y

1

0

0.4

Y2

Równoważne promieniowe obciążenie statyczne łożyska
Po = Xo.Fr + Yo.Fa

X0

Y0

0.5

Y0

Jeżeli Po <Fr, należy rozważyć Po = Fr

Wartości e, Y2 i Y0 przedstawiono w tabeli powyżej.