Węże/Przewody

Przewody doprowadzają smar do punktu smarowania: Przewody są dostarczane puste lub wypełnione, co umożliwia wybór smaru odpowiedniego do danej aplikacji.
Przeglądarka nie jest wspierana

Uaktualnij przeglądarkę